Get Adobe Flash player

Základní informace o organizaci

 

 

 

 Do Domova pro seniory Domažlice v Baldovské 583 v Domažlicích hledáme všeobecnou zdravotní sestru s registrací - více informací se dozvíte zde

 

 

Název: Centrum sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace                              

Sídlo: Baldovská 583, 344 01  Domažlice

Zřizovatel: Plzeňský Kraj

Právní forma: příspěvková organizace

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Plzni, oddíl Pr, vložka 488

IČ: 75007754

DIČ: CZ0075007754 (není plátce DPH)

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a. s., pobočka Domažlice, číslo účtu: 1013037966/5500

ID datové schránky: jzvkg7a

Elektronická podatelna: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon do ústředny: 379 412 711

Telefon do podatelny: 379 412 713

Statutární orgán: Ing. Marie Turková, ředitelka

Důvod založení organizace: poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Způsob založení organizace: zřizovací listinou

 

Výroční zpráva je ke stažení k dispozici v samostatné záložce „Výroční zprávy“

 

Informace o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, jsou k dispozici v samostatné záložce "Dokumenty ke stažení" 

 

 

OCHRANA  OSOBNÍCH  ÚDAJŮ:

Centrum sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace zpracovává v rámci své činnosti osobní údaje níže uvedených kategorií osob, a to v plném souladu se všemi zásadami vyplývajícími z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. 

Kategorie osob:

klienti,

opatrovníci klientů, 

rodinní příslušníci a osoby blízké klientů,

zaměstnanci,

fyzické osoby v postavení smluvních partnerů, 

externí fyzické osoby, 

kontaktní fyzické osoby obchodních partnerů organizace získané přímo od těchto osob

- kontaktní fyzické osoby obchodních partnerů organizace získané od jiných osob, 

studenti zapojení do praktické výuky v provozu organizace a dobrovolníci,

- uchazeči o zaměstnání (osobní údaje přímo od uchazečů), 

- uchazeči o zaměstnání (osobní údaje od jiných osob)

 

 

Centrum sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace je zřízena Plzeňským krajem a poskytuje tyto sociální služby: odborné sociální poradenství, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem.

Všechny tyto služby jsou registrované podle zákona o sociálních službách. Aktuální (poslední) rozhodnutí o registraci si můžete stáhnout zde nebo v záložce „Dokumenty ke stažení“ v části „Úvod“.

 

Od 1.1.2013 organizace zajišťuje pro Krajský úřad Plzeňského kraje přípravu žadatelů o náhradní rodinnou péči. Rozhodnutí o pověření k této činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, si můžete stáhnout zde nebo v záložce „Dokumenty ke stažení“ v části „Úvod“.

 

 

Všechny tyto činnosti organizace vykonává v souladu s zřizovací listinou. Hlavní účel  a předmět činnosti v aktuálním znění si můžete stáhnout zde nebo v záložce „Dokumenty ke stažení“ v části „Úvod“.

 

 

 

Odborné sociální poradenství zajišťuje klientům jakéhokoliv věku  Rodinná poradna Domažlice. Tato služba je bezplatná a je poskytována na adrese Baldovská čp. 583 v Domažlicích. Od 1.1.2013 zajišťuje Rodinná poradna Domažlice pro Krajský úřad Plzeňského kraje přípravu fyzických osob vhodných stát se osvojiteli  nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny (tzv. přípravu žadatelů o náhradní rodinnou péči).

 

 

Domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem jsou pobytové služby s celoročním pobytem v dvoulůžkových nebo jednolůžkových pokojích a klient (obyvatel domova) hradí úhradu za ubytování, stravu a péči. O tyto služby mohou požádat obyvatelé z celé ČR na základě předem vyplněné žádosti, která je k dispozici zde a zároveň na několika místech těchto webových stránkáchnebo u sociálních pracovnic každého domova.

V domovech pro seniory zajišťujeme celoroční pobyt lidem nad 55 let, kteří potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osob. Nabízíme pobyt v  „městském prostředí“, ale také pro „život na venkově“.

 

Domov pro seniory v Domažlicích provozujeme v blízkosti centra (cca 450 m centra, tj. náměstí) v budově čp. 583 v Baldovské ulici s kapacitou 133 klientů. Výlsledkem komplexní rekonstrukce této budovy čp. 583 v Baldovské ulici v letech 2010 až 2011 je barevný moderně vybavený domov pro seniory, kde příjemné prostředí a bezbariérovost jsou samozřejmostí. 

Do 31.12.2017 byla součástí zařízení  Domova pro seniory Domažlice další budova čp. 209 v Břetislavově ulici s kapacitou 40 klientů. V této budově je od 1.1.2018 poskytována jiná sociální služba než domov pro seniory, a to pečovatelská služba, kterou zajišťuje Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb - domov pro seniory, tj. organizace zřízená Městem Domažlice. 

 

Domov pro seniory v Černovících na adrese Černovice čp. 25 (cca 9 km od Holýšova) nabízí se své služby v kapacitě 70 klientů (do 31.12.2016 byla kapacita 82 klientů) v bezbariérových pavilonech v areálu v klidném prostředí obklopeném lesy. Rekonstrukce všech pavilonů probíhala v letech 2001 až 2003.

 

V domově se zvláštním režimem s kapacitou 32 klientů (do 31.12.2016 byla kapacita 20 klientů) zajišťujeme celoroční poskytování pobytové služby lidem nad 60 let se stařeckou  nebo Alzheimerovou demencí a s potřebou pravidelné pomoci jiné osoby. Domov se zvláštním režimem je ve stejném areálu a na stejné adrese jako domov pro seniory v Černovicích tj. Černovice čp. 25 (cca 9 km od Holýšova). 

 

 

Vnitřní uspořádání celé organizace znázorňuje toto organizační schéma celé organizace.   

 

Chcete nám napsat? 

Můžete využít tento odkaz