Get Adobe Flash player

Výroční zprávy

 

Do Domova pro seniory Domažlice v Baldovské 583 v Domažlicích hledáme všeobecnou zdravotní sestru s registrací - více informací se dozvíte zde 

 

 

Naše organizace – Centrum sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, které poskytuje v souladu se Zřizovací listinou Plzeňského kraje ze dne 16. 12. 2002 a dodatky k této zřizovací listině. 

 

Doplňková činnost organizace – pronájem nebytových prostor a dlouhodobého hmotného majetku a pronájem bytových prostor byla vymezena Dodatkem č. 1 ke zřizovací listině.

 

 

Rozhodnutím Krajského úřadu Plzeňského kraje jsou registrovány tyto sociální služby v těchto zařízeních:

• pobytová služba domov pro seniory dle § 49 zákona o sociálních službách v zařízení Domov Černovice

• potytová služba domov se zvláštním režimem dle § 50 zákona o sociálních službách v zařízení Domov Černovice

• pobytová služba domov pro seniory dle § 49 zákona o sociálních službách v zařízení Domov pro seniory Domažlice

• ambulantní služba odborné sociální poradenství dle § 37 zákona o sociálních službách v zařízení Rodinná poradna Domažlice

 

 

Výroční zpráva za rok 2017       zde

Výroční zpráva za rok 2016       zde 

Výroční zpráva za rok 2015       zde

Výroční zpráva za rok 2014       zde

Výroční zpráva za rok 2013       zde

Výroční zpráva za rok 2012       zde

Výroční zpráva za rok 2011       zde

Výroční zpráva za rok 2010       zde

Výroční zpráva za rok 2009       zde

Výroční zpráva za rok 2008       zde