Get Adobe Flash player

 

Do Domova pro seniory Domažlice v Baldovské 583 v Domažlicích hledáme všeobecnou zdravotní sestru s registrací – více informací najdete zde

 

 

Volný čas klientů

Cílem volnočasových aktivit jepředevším aktivizace klientů a vyplnění jejich volného času.

Aktivizace je vždy přizpůsobena zdravotnímu stavu, přáním a individuálním schopnostem daného klienta. Účast na aktivitách zároveň napomáhá k lepší adaptaci klientů v Domově

U klientů dlouhodobě upoutaných na lůžko, kteří se nemohou zúčastnit aktivit v kolektivu, používáme prvky Bazální stimulace.

 

Bazální stimulace je individuální práce s jedincem, při které se rozvíjí jeho vnímání, pohybové schopnosti a komunikace pomocí různých technik. Tyto techniky se opírají zejména o příjemné dotyky, které mají své určené dráhy na těle. Jedinec tak získává informace o svém těle, prováděné techniky mu pomáhají podporovat dýchání nebo příjemně stimulují jeho tělo v různých, jemu příjemných, odpočinkových polohách.

N A B Í D K A  A K T I V I T :

PRAVIDELNÉ AKTIVITY                               NEPRAVIDELNÉ AKTIVITY

Rukodělné činnosti                                           Slavení lidových zvyků a tradic

Cvičení                                                                    /Mikuláš, Masopust, Vánoce,Velikonoce,  stavění Máje a pálení čarodějnic/

Promítání filmů                                                  Hudební produkce živých kapel

Trénink paměti                                                   Sportovní hry

Chvilka s knihou                                                 Internetová kavárna

Chvilka s gramofonem                                     Opékání buřtů

Trénink chůze                                                     Knihovna

Relaxační křeslo                                                 Výlety

Mše svatá – 1 krát měsíčně                            Akce Černovické dechohrátky