Get Adobe Flash player

 

Do Domova pro seniory Domažlice v Baldovské 583 v Domažlicích hledáme všeobecnou zdravotní sestru s registrací – více informací najdete zde

 

 

 

JAK SE STÁT UŽIVATELEM?

Co je třeba udělat:
- Vyplnit si Žádost o pobytovou sociální službu.
- Žádost musí být na oficiálním formuláři „Žádost o pobytovou sociální službu“, jejíž nedílnou součástí je „Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele o sociální pobytovou službu“.
- Formulář si můžete vyzvednout v kanceláři sociální pracovnice, u vedoucí Domova, na ředitelství Centra sociálních služeb Domažlice, p. o. nebo stáhnout z webových stránek Centra sociálních služeb Domažlice, p. o..
- Žádost musí být řádně vyplněna a vlastnoručně podepsána žadatelem. Pokud zájemce zastupuje v právních úkonech jiná osoba (zákonný zástupce), žádost podepisuje tato jiná osoba (zákonný zástupce). V tomto případě je třeba doložit k žádosti fotokopii usnesení soudu či plné moci.
- Kompletně vyplněnou žádost osobně doručte, nebo zašlete na adresu Domova či Centra sociálních služeb Domažlice, p. o..
- O každém dalším kroku je žadatel vždy písemně informován.
- Doporučujeme žadateli, pokud je to možné, naše zařízení navštívit již v době, kdy podává žádost. Během návštěvy si může zařízení prohlédnout a zároveň mu zodpovíme všechny dotazy. Návštěvu doporučujeme sjednat dopředu telefonicky. Budete srdečně vítáni i s rodinnými příslušníky či přáteli.

ZÁJEMCE JE Z POŘADNÍKU VYBÍRÁN NA ZÁKLADĚ BODOVÉHO KONTA. HLEDISKA, PODLE KTERÝCH SE UDĚLUJÍ BODY JSOU:
- přiznaný příspěvek na péči
- věk žadatele
- trvalý pobyt v Plzeňském kraji
- držitel osvědčení dle zákona č. 255/1946 Sb. nebo zákona
č. 170/2002 Sb.
- umístění v LDN (u žadatelů bez příspěvku na péči, nebo s přiznaným I. st. nebo II. st. příspěvku na péči) - nutno dodat potvrzení o umístění v oddělení následné a dlouhodobé péče (ke stažení zde)

 

O UMÍSTĚNÍ DO DOMOVA ROZHODUJE KOMISE:
(ředitel Centra sociálních služeb Domažlice,p.o., zástupce ředitele, vedoucí domova, sociální pracovnice) dle bodového konta.

 

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O SOCIÁLNÍ POBYTOVOU SLUŽBU  ZDE